Home

Porez na dobit bih

Porezi - fipa.gov.b

ZAKON O POREZU NA DOBIT FEDERACIJE BiH (Službene novine FBiH, br. 15/2016 i 15/2020) I. OPĆE ODREDBE Član 1 (1) Ovim zakonom definira se: obveznik poreza na dobit, metodologija utvrđivanja porezne osnovice, plaćanje i naplata poreza na dobit, otklanjanje dvostrukog oporezivanja, grupn Porez na dodanu vrijednost 17% (FBiH, RS, BD) Porez na dobit 10% (FBiH, RS, BD) Porez na dohodak 10% (FBiH, RS, BD) Porez na dodanu vrijednost (PDV) Jedinstvena stopa PDV-a 17%. Uprava za neizravno oporezivanje je zadužena za prikupljanje poreza na dodanu vrijednost i koordinaciju pitanja fiskalne politike u cjelini. Ovo tijelo je također odgovorno za prikupljanje carina i trošarine na cijelom teritoriju BiH Porez na dobit u BiH #2197. Na ostvarenu dobit preduzeće registrovano u BiH plaća porez u iznosu od 10% na svim nivoima, što Bosnu i Hercegovinu čini izuzetno konkurentnom Evropi, gdje je prosječna stopa poreza na dobit 30 posto (1) Danom početka primjene ovog zakona stavlja se van snage Zakon o porezu na dohodak, odredbe koje se odnose na porez na dobit (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, brojevi 12/03 i 13/03). (2) Postupak utvrđivanja i naplate poreza na dobit za 2010. godinu okončat će se u skladu sa Zakonom iz stava 1 ovog člana. (Stupanje na snagu) Član 4 Porezni obveznik obavezan je, u skladu sa Pravilnikom o Porezu na dobit od 01.01.2021. godine, elektronskim putem dostaviti Poreznoj upravi FBiH Porezni bilans (PB-800-A ili PB-800-B), najdalje do 31.03. tekuće godine za prethodnu godinu

1 datoteka (e) 1 preuzimanje. Porez na dobit, Pravna regulativa. 25. Februara 2021. Registruj te se. ZAKON O POREZU NA DOBIT. 1 datoteka (e) 25 preuzimanja. Porez na dobit, Pravna regulativa. 25 ZAKON O POREZU NA DOBIT FEDERACIJE BIH «Službene novine Federacije BiH», broj 15/16 od 26.2.2016. I. OPĆE ODREDBE Članak 1. (1) Ovim se zakonom definira: obveznik poreza na dobit, metodologija utvrđivanja porezne osnovice, plaćanje i naplata poreza na dobit, otklanjanje dvostrukog oporezivanja, skupn Da bi smo izračunali porez na dobit, potrebno je da znamo koliki je ukupan prihod, jer se izdatak za sponzorstvo veže za 3% od ukupnog prihoda. Ukupan prihod je, pretpostavimo, 23.000 KM. 23.000 KM x 3% = 690 KM, mi smo sponzorirali 5.000 KM, što znači da je porezno nepriznat rashod 5.000 KM - 690 KM = 4.310 KM

Porez na dobit u BiH - BiH Prav

Porezi u BiH - sve što trebate znati NA JEDNOM MJESTU - Šta je porez?-December 22, 2020. Share. Facebook. Porezi, poreza, porezu, u svakom padežu zvuči strašno. Dok razmišljate o registraciji djelatnosti kojom se bavite sigurno ste pored razmišljanja o troškovima registracije razmišljali i o obavezama nakon registracije, odnosno o plaćanju poreza na dobit i na dohodak. Porez na. Porez na kapitalnu dobit u Republici Sroj iznosi 10% i regulisan je zakonom na dohodak. Porez na naslijeđenu ili poklonjenu nekretninu Porez na naslijeđenu i poklonjenu nekretninu je u Federaciji BiH regulisan na nivou Kantona kao i porez na imovinu Stopa poreza na dobit u BiH, bez obzira na entitetske propise je jedinstvena i iznosi 10%, ali je porezna osnova bitno drugačija, pa se ne može reći da je sistem oporezivanja dobiti jedinstven, ujednačen ili harmoniziran

3. POJAM POREZA NA DOBIT Porez na dobit definira se kao porezni oblik kojim se zahvaća dobit društva, a dužna su ga plaćati, u pravilu, društva, udruge osoba i imovinske mase (Jelčić i Jelčić, 1998:220). Značenje mu se mijenja ovisno o tome polazi li se u definiranju od njegovog subjekta ili objekta. U onim slučajevima u kojima se u prvi plan postavlja osoba na koju se usmjerav Porezni zakon, konkretno Zakon o porezu na dobit u FBiH je, između ostalog, propisao pravila i ograničio isplate iz dobiti vlasnicima kapitala, ali i isplate pozajmica i prodaju imovine O POREZU NA DOBIT FEDERACIJE BIH I. OPĆE ODREDBE Članak 1. (1) Ovim se zakonom definira: obveznik poreza na dobit, metodologija utvrđivanja porezne osnovice, pladanje i naplata poreza na dobit, otklanjanje dvostrukog oporezivanja, skupno oporezivanje, oporezivanje kod statusnih promjena, porezni poticaji, transferne cijene, kaznene odredbe za prekršaje koji se odnose na povrede odredaba. Porez na dobit. Početna / Obrasci / Porez na dobit. Discy Latest Articles. On: 8 Marta, 2021. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O KONTROLISANIM TRANSAKCIJAMA IZMEĐU POVEZANIH LICA - OBRAZAC TP 902 Admin Administrator. Read more . Podijeli. Facebook; On: 8 Marta, 2021. GODIŠNJA PRIJAVA ZA UKLANJANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA KOD TRANSFERNIH CIJENA - OBRAZAC TP 900 Admin Administrator. Read more. ZAKON O POREZU NA DOHODAK - Prečišćena neslužbena verzija teksta - (''Službene novine Federacije BiH'', broj: 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13) I. OSNOVNE ODREDBE 1. Opće odredbe Član 1. (1) Ovim Zakonom propisuje se način utvrđivanja i plaćanja poreza na dohodak fizičkih lica u Federaciji Bosne i Hercegovine (

Zakon o porezu na dobit Brčko distrikta BiH - Paragraf Lex B

Prihod na koji se obračunava porez po odbitku, predstavlja bruto prihod koji bi nerezidentna pravna osoba ostvarila odnosno naplatila da porez nije odbijen od ostvarenog odnosno isplaćenog prihoda. Formula koja se primjenjuje kod obračuna prihoda umanjenog za porez po odbitku je: Bruto iznos x (100 - stopa poreza po odbitku Akontacija poreza na dobit je mjesečni iznos obaveze za porez na dobit koji preduzeće uplaćuje Poreznoj upravi, a računa se tako što se iznos obaveze za porez iz godišnjeg obračuna podijeli sa 12 mjeseci. Preduzeća koja su u prošloj godini ostvarila dobit duzna su u narednoj godini plaćati akontacije poreza na dobit do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec. Ukoliko se. Porez na prvu nekretninu u Federaciji BiH, odnosno porez na promet nekretnina, ne plaćaju osobe do 38 godina starosti koji prvi put rješavaju stambeno pitanje. Međutim, ovaj zakon ima određena ograničenja a to je npr. da je ova kategorija oslobođena plaćanja poreza do 30 m² i po 15 m² za svakog dodatnog člana domaćinstva. To znači da, ukoliko imate manje od 38 godina i kupuje svoj. O POREZU NA DOBIT I. OPĆE ODREDBE Članak 1. (1) Ovim se zakonom definira: obveznik poreza na dobit, metodologija utvrđivanja porezne osnovice, plaćanje i naplata poreza na dobit, otklanjanje dvostrukog oporezivanja, skupno oporezivanje, oporezivanje kod statusnih promjena, porezni poticaji, transferne cijene, kaznene odredbe za prekršaje koji se odnose na povrede odredaba ovoga zakona kao. Porez po odbitku. Sam naziv porez po odbitku obično stvara zabunu i zabludu šta je to odbitak u ovom smislu. Dakle, porez po odbitku je porez koji rezident plaća prilikom isplate naknade koja predstavlja prihod nerezidentu

Dostavljanje Poreznog bilansa (uz Prijavu poreza na dobit

 1. Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dobit (u daljem tekstu: Pravilnik), objavljen je u Službenim novinama Federacije BiH broj 88/16 od 9. novembra 2016. godine. Pravilnik uređuje utvrđivanje porezne osnovice, procedure utvrđivanja i naplate poreza, procedure za ostvarivanje prava na
 2. Porez na dobit. Na ostvarenu dobit preduzeće registrovano u BiH plaća porez u iznosu od 10% na svim nivoima, što Bosnu i Hercegovinu čini izuzetno konkurentnom Evropi, gdje je prosječna stopa poreza na dobit 30 posto. Dobit se obračunava početkom godine (za svaku prethodnu godinu) oduzimanjem troškova od prihoda, na osnovu popunjene porezne prijave.
 3. SARAJEVO, Operativna dobit JP Željeznice Federacije BiH prije izdataka za kamate, porez na dobit i amortizaciju (EBITDA), u 2016. iznosila je 6.279.938 KM. U Brčkom uspješna naplata poreza na dobit u 2016. godini . 02.12.2016. / 7:45. BRČKO, U Budžet distrikta Brčko za 10 mjeseci ove godine na osnovu poreza na dobit uplaćeno je 10.862.000 KM, što je 26 odsto više u odnosu na planirani.
 4. obuke zainteresovanim licima - mjenjačima koji obavljaju mjenjačke poslove na području Brčko distrikta BiH - No translation 03.06.2021. Link to pag
 5. prošlih i postojećih poreskih izdataka u sistemu poreza na dobit u BiH. Ključne riječi: porez na dobit, poreski izdaci, poreski prihodi 1. Kompleksnost poreskog sistema BiH Od potpisivanja Daytonskog sporazuma 1995. godine, koji ujedno predstavlja i Ustav BiH, Bosna i Hercegovina se sastoji od dva entiteta, Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) i Republike Sre (RS). Arbitrarnom odlukom.
 6. ZAKON O POREZU NA DOBIT(Sl. novine FBiH, br. 15/2016 i 15/2020) I. OPĆE ODREDBE Član 1 (1) Ovim zakonom definira se: obveznik poreza na dobit, metodologija utvrđivanja porezne osnovice, plaćanje i naplata poreza na dobit, otklanjanje dvostrukog oporezivanja, grupno oporezivanje, oporezivanje kod statusnih promjena, porezni poticaji, transferne cijene, kaznene odredbe za prekršaje.
 7. Porez na dobit plaća se po stopi od 10% na utvrđenu poreznu osnovicu u Poreznom bilansu. VI POREZNI POTICAJI 1. Porezna osloba đanja Član 29. Obveznik koji je u godini za koju se utvrđuje porez na dobit izvozom ostvario preko 30% od ukupno ostvarenog prihoda i koji po tom osnovu ostvaruje pravo na povrat PDV-a, oslobađa se plaćanja poreza na dobit za tu godinu. Član 30. (1) Obveznik.

Porez na dobit - Orfi

Porez na dobit za početnike Chronos d

 1. Porez na dobit 10% (FBiH, RS, BD) Porez na dohodak 10% (FBiH, RS, BD) Porez na dodanu vrijednost (PDV) Jedinstvena stopa PDV-a 17%. Uprava za neizravno oporezivanje je zadužena za prikupljanje poreza na dodanu vrijednost i koordinaciju pitanja fiskalne politike u cjelini. Ovo tijelo je također odgovorno za prikupljanje carina i trošarine na cijelom teritoriju BiH. Porez na dodanu vrijednost.
 2. Porez na dobit. DFPU-Obrazac Zahtjev za nižu poresku stopu oslobađanje od poreza ili povrat poreza 17.04.2018. DFPU-Obrazac 1105 Konsolidovana poreska prijava 17.04.2018. DFPU-Obrazac 1104 Akontacija poreza na dobit 17.04.2018. DFPU-Obrazac 1106 Obavještajna prijava za udruženja za poslovnu djelatnost 17.04.2018
 3. imalnu plaću, uštedjet će 62 KM mjesečno (744 KM.
 4. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT (Službene novine Federacije BiH, broj: 15/16) Član 1. U članu 2. u stavu 2. tačka a) mijenja se i glasi: Pojam 'porezni obaveznik' znači svako pravno lice koje samostalno obavlja djelatnost proizvodnje i prodaje proizvoda i pružanja usluga na tržištu radi sticanja dobiti. U istom članu u tački b) briše se riječ.
 5. Porez na dohodak u BiH je upriličen u jedinstvenoj stopi od 10% tako da nema slučajeva porezne konkurencije ; Porez na dohodak u BiH je socijalno orijentiran (roditeljstvo, uzdržavanje članova uže obitelji, invalidne osobe) Plaća se porez na sve oblike poslovne aktivnosti fizičkih osoba; Također se iz prethodno napisanog rada može uočiti da se u BiH, možda polako i ne baš efikasno.
 6. 11:13 May 19, 2016. Serbian to English translations [PRO] Tech/Engineering - Other / izraz. Serbian term or phrase: porez na dobit pravnih lica. Izjava o porezu na dobit pravniih lica na dobit iz koje je isplaćena dividenda/učešće u dobiti i plaćenom porezu po odbitku na dividende/učešće u dobiti. Nevena Milojevi
 7. (7) porez na dobit od autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja; (8) porez na ukupan dobit fizičkog lica. (u daljem tekstu: bosanskohercegovački porez). 2. u Srbiji i Crnoj Gori (1) porez na dobit (2) porez na dohodak (3) porez na imovinu (4) porez na dobit od međunarodnog saobraćaja. (u daljem tekstu: sro-crnogorski porez)

Državljani Srbije, BiH, Crne Gore i drugih država izvan EU i EGP-a mogu kao vlasnici nekretnina u Hrvatskoj također pružati turističke usluge, ali ne kao ugostiteljske usluge u kućanstvu, nego moraju registrirati obrt ili osnovati trgovačko društvo. >>> Iznajmljivači: Od ove godine porez na dohodak nije uvjetovan statusom u PDV-u . Njihov porezni tretman nije jednak ni u vezi s. 9. Porez na dobit 9.1. Porez na dobit uplaćuje se prema sjedištu poreznog obveznika u korist računa javnih prihoda kantonalnog budžeta, navedenog u priloženoj listi koja je sastavni dio ovog pravilnika, na nivou svake općine. Platni nalog popunjen za uplatu poreza na dobit treba da sadrži trocifrenu šifr Porez na dobit. Idi na navigaciju Idi na pretragu. Ovaj članak ili neki od njegovih odlomaka nije dovoljno potkrijepljen izvorima (literatura, veb-sajtovi ili drugi izvori). Ako se pravilno ne potkrijepe pouzdanim izvorima, sporne rečenice i navodi mogli bi biti izbrisani. Pomozite Wikipediji tako što. Pored privrednog oporezivanja dividendi, uvodi se i porez na kapitalnu dobit, odnosno kada se kupuju dionice ili obveznice, ako u toku godine skoči njihova cijena i osoba njihovim prodajom zaradi, na razliku kupovne i prodajne cijene ide porez po stopi od 10% ili 20% ovisno o ukupnom prihodu Pozdrav svima, otvorio bih profil ili na IBKR ili na TradeWin 24. Na IBKR-u mi se cini lakse otvoriti profil zbog svih dokumenata koje nemam trenutno za otvaranje na tradewin-u. Takodje ne odgovara mi devizni racun koji bih morao da otvaram u jednoj od banaka koje su pomenuli. Na IBKR-u mi vec nekoliko puta odbijaju potvrdu prebivalista

Porez po odbitku za inostrane obrazovne usluge izvršene u Federaciji BiH. 05/06/2020; PITANJA I ODGOVORI, POREZ NA DOBIT; PITANJE: Škola koristi Cambridge nastavni plan i program uz odgovarajuću naknadu koju Cambridge fakturiše svake godine. Dosadašnja praksa je bila da se plati cijeli iznos fakture, a porez po odbitku se obračunavao po preračunatoj stopi. Ove godine je tražena njihova. Kako za portal N1 objašnjava advokat Željka Motika, na zaradu od prodaje kriptovaluta plaća se porez na kapitalnu dobit od 15 odsto, što važi tek od ove godine, pošto Srbija pre nije imala Zakon o digitalnoj imovini. Ministarstvo finansija nedavno je objavilo da je granica za prijavu godišnjeg poreza na dohodak za 2020. tačno 2.

Poreski podsticaji u odnosu na porez na dobit pravnih lica utvrđuju se samo ovim zakonom. Čl. 42 i 43 (Brisano) Poreska oslobođenja. Član 44. Plaćanja poreza na dobit oslobađa se nedobitna organizacija za poreski period u kojem ostvareni višak prihoda nad rashodima nije veći od 400.000 dinara, pod uslovom da Nakon što je utvrđena porezna osnovica obračunava se porez na dobit, i to po jednoj od dvije porezne stope. Poduzetnicima koji su ostvarili prihod iznad tri milijuna kuna na utvrđenu osnovicu obračunava se porez po stopi od 18 posto, dok se poduzetnicima s prihodom ispod navedene granice razrezuje porez po stopi od 12 posto S Vuškovićem sam razgovarao o posljedicama dogovora između Vlade i veledrogerija i, kako to obično biva, u nekom trenutku razgovor je skrenuo na druge teme, a mi smo se prebacili na akontaciju poreza na dobit. On je protiv toga jer smatra da 'država ne može predvidjeti tržišna kretanja kao nekakav centralni planer', odnosno, tvrtka ne bi trebala plaćati porez u ovoj godini koji će se. Zakona ostvari prihod obavljanjem djelatnosti koja nije u vezi s njezinom registriranom djelatnodu, na te prihode je duna obraunati i platiti porez na dobit na nain na koji porez na dobit utvruju i pladaju porezni obveznici koji obavljaju djelatnost radi stjecanja dobiti, izuzev onih prihoda koje je prema drugim propisima stjecatelj prihoda duan vratiti u proraun i fond. 2) Osoba iz stavka 1. Premijer Federacije BiH Fadil Novalić gostovao je u programu televizije Hayat 2. aprila 2021. godine gdje je, između ostalog, govorio o javnim prihodima. Novalić je tom prilikom naveo da, iako su prihodi od indirektnih poreza smanjeni, direktni porezi u FBiH nisu doživjeli pad. Sad imamo pad indirektnih poreza, tačno se zna 14,5%, a direktni porezi

Tag : Porez na dobit BiH. 05. feb, 2020. By SwissBiH. Evo koje izmjene donosi Zakon o porezu na dobit FBiH. Upravni odbor Saveza računovođa, revizora i finansijskih djelatnika Federacije Bosne i Hercegovine kao ovlašteno tijelo kroz odredbe Zakona o računovodstvo i reviziji FBIH (Službene novine Federacije broj 83/09) donio je Odluke o objavljivanju i primjeni međunarodnih. poreza na dobit preduzaća, amortizacija stalnih sredstava može se priznati u Poreskom bilansu kao rashod oporezive dobiti preduzeća i po tom osnovu izvršiti smanjenje poreske osnovice na osnovu koje se obračunava navedeni porez, samo preduzeću (ili drugom pravnom licu koje je u obavezi da plaća taj porez) koje je vlasnik tih sredstava, pa takvu zakonsku privilegiju nema pravno lice koje. Dakle, porez po odbitku je porez koji rezident plaća prilikom isplate naknade koja predstavlja prihod nerezidentu. U nastavku ćemo pomenuti najznačajnije novine u Zakonu o porezu na dobit koji je u primjeni od 1. januara 2016. godine (Službeni glasnik Republike Sre, br. 94/15

JaPreduzetnik Porezi u BiH - sve što trebate znati NA

Usvajanjem novog Zakona o porezu na dobit Vlada Federacije može prekrižiti još jednu obavezu sa liste reformskih zakona kojima želi stimulirati privredu i ekonomski rast. Njegovim usvajanjem ispunila je i uslov MMF-a. Na snagu će stupiti čim se donesu popratni pravilnici. No, zakon nije usklađen s direktivama Evroe unije, tako da će pred pristupanje opet morati u zakonsku proceduru Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese. Porez na dobit plaća se na utvrđenu poreznu osnovicu po stopi: 1. 10% ako su u poreznom razdoblju ostvareni prihodi do 7.500.000,00 kuna, ili. 2. 18% ako su u poreznom razdoblju ostvareni prihodi jednaki ili veći od 7.500.000,01 kuna. V.a Porezne olakšice i oslobođenja za porezne obveznike koji obavljaju djelatnost na potpomognutim područjima . Članak 28.a (NN 148/13, 115/16) (1.

Svi zakoni o porezima na nekretnine u BiH - Tabele i

Porez na kapitalni dobit od prodaje nekretnine. Pitanje. Pozdrav. Zanima me kako funkcioniše porez na kapitalni dobit od prodaje nekretnine. Konkretno, situacija kod mene je takva da sam u roku od 3 godine kupio i prodao istu nekretninu, s tim da je cena u oba slučaja u kupoprodajnim ugovorima bila ista. Samim tim, ne bi trebalo da postoji. Najniži porez na dobit u Evropi. Za ovu vest ne postoje komentari. U drugoj polovini juna u Skupštini Srbije trebalo bi da se nađe predlog izmena i dopuna Zakona o porezu na dobit preduzeća, kojim se predviđa smanjenje ovog poreza sa 14 na 10 odsto, najavio je juče ministra finansija u Vladi Srbije Mlađan Dinkić

Ministar Marić Crkvi naplaćuje porez na dobit. Zbunjenost, šok, pa i panika. Tako bi se ukratko mogla opisati reakcija u Crkvi nakon što su ih iz Porezne uprave obavijestili da su do 31. siječnja trebali predati zahtjev za plaćanje paušalnog poreza na dobit Porez na dobit plaća se po stopi 20% na utvrđenu poreznu osnovicu. VI. RAZDOBLJE UTVRĐIVANJA POREZNE OBVEZE Članak 29. (1) Porez na dobit utvrđuje se za porezno razdoblje koje je u pravilu kalendarska godina. (2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Porezna uprava može na zahtjev poreznog obveznika odobriti da se porezno razdoblje i kalendarska godina razlikuju, pri čemu porezno.

Pregled poreznog sistema u BiH Chronos d

By In Porez na dobit No Comments Ovim poreznim novostima želimo skrenuti pažnju da su u Službenim novinama FBiH, broj 94 od 13. decembra 2019. godine objavljene izmjene Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit (u nastavku Pravilnik), objavljenog u Službenim novinama FBiH, broj 88/16, 11/17, 96/17 i 94/19, od strane Federalnog ministarstva finansija FBiH U Federaciji BiH donesen novi Zakon o porezu na dobit 11.02.216. Delegati Doma naroda Parlamenta FBiH usvojili su danas sa 33 glasa za, dva suzdržana i devet protiv novi Zakon o porezu na dobit, koji predstavlja jedan od reformskih zakona fiskalnog sistema Federacije BiH Obračunati porez (3. x 10%), ako je 3. veće od 0 5. Porezna oslobađanja po čl. 31., 32. i 33. Zakona 6. Ostatak obračunatog poreza (4. - 5.), ako je veće od 0 7. Mjesečni iznos akontacije poreza na dobit (6. : 12 mjeseci) IV. Porezna bilansa (Obrazac PB-DOB), s pregledom razlika Bilanca uspjeha Kopija Statističkog aneksa godišnjeg računovodstvenog izvješća Odluka o investiranju s.

Ograničenja prilikom raspodjele dobiti i - Akta

Tema: POREZ NA DOBIT U FEDERACIJI BIH . Studenti: Lemana Spahić Mentor: Prof.dr. Milena Raković . Samira Kadrić. Zenica, decembar, 2009.godine. 2 UVOD Oporezivanje dobiti pravnih lica u Fereraciji BiH regulisano je zakonom o porezu na dobit privrednih društava (Službene novine Federacije BiH, br. 32a/97 i 29/00). Iako je ovaj zakon u upotrebi gotovo cijelu decenijuimao je samo jednu. Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine danas je organizirao protestnu šetnju od zgrade Vlade Federacije BiH do Federalnog parlamenta, a povodo

Ukupni prihodi od poreza na dobit u Federaciji BiH 213,7

ZPDPL porez po odbitku plaća na: dividende i udele u dobiti, autorske naknade, tj. autorska i srodna prava i prava industrijske svojine, zakup nepokretnosti i pokretnosti na teritoriji Republike Srbije, naknade od usluga istraživanja tržišta, računovodsvenih i revizorskih usluga i drugih oblasti iz pravnog i poslovnog savetovanje nezavisno od mesta njihovog pružanja, prihode. - Porez na dobit - Porez na dohodak - Porez na imovinu - Doprinosi za socijalno osiguranje koje plaća poslodavac i zaposlenik, - Trošarine kao posebna vrsta poreza koji se plaća na neke od proizvoda poput naftnih derivata, duhanskih proizvoda, bezalkoholnih pića, alkoholnih pića, piva, vina i kave. KATEGORIJE POREZNIH STOPA. OPIS. Porez na dodanu vrijednost. Porez na dobit. Porez na. Delegati Doma naroda Parlamenta FBiH usvojili su danas sa 33 glasa za, dva suzdržana i devet protiv novi Zakon o porezu na dobit, koji predstavlja jedan od reformskih zakona fiskalnog sistema Federacije BiH. - Zakon će se primjenjivati na poslovnu 2016. godinu, s obzirom na to da ga je usvojio i P By In Porez na dobit No Comments. Ovim poreznim novostima želimo skrenuti pažnju da su u Službenim novinama FBiH, broj 94 od 13. decembra 2019. godine objavljene izmjene Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit (u nastavku Pravilnik ), objavljenog u Službenim novinama FBiH, broj 88/16, 11/17, 96/17 i 94/19, od strane Federalnog ministarstva finansija FBiH. Navedene dopune.

Porez na dobit u FBiH: Kako izgleda - Zenicainfo

Porez na dobit smanjuje ulaganje Republika Sra 27.12.2016 | 08:10 Izmenama Zakona o porezu na dobit RS, koji je poslat u Narodnu skupštinu RS na usvajanje, privrednicima će se umanjivati porez po osnovu ulaganja samo ako je vrednost ulaganja u opremu, postrojenja i nepokretnosti za obavljanje proizvodne delatnosti, veća od 50 odsto od ostvarene dobiti Tag: Porez na dobit FBiH. Novi Zakon o porezu na dobit Federacije BiH. ePravo.ba-1. Marta 2016. 0. Najnoviji članci. Kažnjene sudije i tužioci napredovali u pravosuđu; Predmet Delimustafić i drugi do sada koštao 500.000 KM, a nije održano nijedno ročište ; Funkcionerima penzije za džeparac; Notarska komora: Ministarstvo pravde mora povući tarifu o naknadama i nagradama jer je. Porezni sistem u BiH; Porez na dodanu vrijednost; Porez na dohodak; Porez na dobit; Doprinosi za socijalno osiguranje; Porezi iz nadležnosti kantona. FINra posebnu pažnju pridaje profesorima koji su stručno kompetentni da predaju na ovoj Visokoškolskoj ustanovi, kako bi studenti usavršili svoja znanja i vještine. Zahvaljujući predavanju koje je izazvalo veliku pažnju i interesovanje. Ne smije doći do oporezivanja kamata na štednju u bankama, od plaćanja poreza treba izuzeti kapitalnu dobit i dividende, a na manje plaće i mirovine treba uvesti i niže porezno opterećenje - zajednički je zaključak predstavnika Vijeća za strane investicije u BiH i Udruge poslodavaca FBiH nakon sastanka koji je održan u organizaciji Gospodarske komore BiH, a koji je upućen na. Dešavanja u BiH i regiji; Porez na dobit. Porez na dobit. Autor: SwissBiH . Napiši komentar. Cancel reply. Najčitanije; Tagovi; Izdvojeno; Usudi se, budi hrabar Greške su dobro došle Smjena generacija.

Delegati Doma naroda Parlamenta FBiH usvojili su juče sa 33 glasa za, dva suzdržana i devet protiv novi Zakon o porezu na dobit, koji predstavlja jedan od reformskih zakona fiskalnog sistema Federacije BiH. - Zakon će se primjenjivat Porez na dobit obračunava se po proteku godine (poreznog razdoblja) za koju se porez utvrđuje. Najkasniji rok za podnošenje prijave poreza na dobit je 30.04., što je opće poznato. Tako za prošlu godinu prijava poreza na dobit treba biti podnesena uredu Porezne uprave najkasnije do kraja travnja ove godine. Manje je poznato kako se utvrđuje visina mjesečnog predujma. Visina mjesečnog. PORESKE PRIJAVE ZA POREZ NA DOBIT: Službeni glasnik Republike Sre: Period primjene poreske prijave: Ćir. Lat. Početni datum prvog poreskog perioda : Krajnji datum poslednjeg poreskog perioda : I Važeći propis objavljivanja obrazaca: 1. Pravilnik o obliku i sadržaju obrazaca poreskih prijava poreza na dobit: 11/17 : 1.1. Obrazac 1101-Godišnja poreska prijava za porez na dobit : 01.01. GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK FIZIČKIH LICA. Pošto su pravna lica (shodno Zakonu o porezu na dobit pravnih lica - Sl. glasnik RS, br. 25/01, 80/02, 80/02, 43/03, 84/04 i 18/10) - ODRADILA SVOJU PORESKU OBAVEZU (sastavili i predali svoje finansijske izveštaje i poreske prijave i ako je trebalo - platili poreze) - sada je -red došao na fizička lica

Porez po odbitku - Capitali

Podgorica, (MINA-BUSINESS) - Poreski obveznici mogu do 2. aprila dostavljati finansijske iskaze i godišnje prijave poreza na dobit preduzeća i obaviti uplatu Novosti RS/BiH Tema dana Porez na dobit smanjuje ulaganje . December 27, 2016, 8:21 am . Share Share Tweet Share Share. Izmenama Zakona o porezu na dobit RS, koji je poslat u Narodnu skupštinu RS na usvajanje, privrednicima će se umanjivati porez po osnovu ulaganja samo ako je vrednost ulaganja u opremu, postrojenja i nepokretnosti za obavljanje proizvodne delatnosti, veća od 50 odsto od. Porez na banke u EU-u samo jednoglasnom odlukom Povjerenik Laszlo Kovacs Ne bih se kladio da će se u Europi ubirati porez na dobiti banaka, izjavio je pak povjerenik za poreze Laszlo Kovacs

Dobit Željeznica FBiH rekordnih 22,7 miliona KM

Šta je akontacija poreza na dobit, kada sam ja sve dužan

 1. imalnoj stopi poreza na dobit. Svet Vesti. 5.6.2021 15:18 Autor: Gordana Bulatović 0.
 2. Podseća da je logika biznisa da se na reinvestiranu dobit ne plaća porez. Bolje je za državu da taj neko ko ima pare investira i zaposli ljude nego da država nezaposlenima daje novac preko svojih službi. Milan Kovačević, savetnik za strana ulaganja, kaže da je ideja da se krene u borbu protiv ofšor zona nerealna. One će uvek postojati i ne može se narediti nekoj zemlji da radi.
 3. Dospelost akontacija poreza na dobit pravnih lica za mart, april, i maj mesec 2020. godine odlaže se do predaje konačne poreske prijave za porez na dobit pravnih lica za 2020. godinu, odnosno za obveznike sa poslovnom godinom različitom od kalendarske godine za poreski period koji započinje ili se završava u 2020. godini, za akontacije poreza na dobit koje dospevaju za plaćanje 15.
 4. Biznis foruma bh.dijaspore: Porez na dobit ključni je atribut u borbi za investitore. Biznis plus 27/12/2017 u 09:21 h. e. Alema Pendek. Uzimajući u obzir činjenicu da van Bosne i Hercegovine živi više od dva miliona osoba bh. porijekla i da se sav taj potencijal ne koristi na način kako bi trebalo, prije sedam godina osnovana je organizacija Naša perspektiva, čiji su čelni ljudi.
 5. Godišnju poresku prijavu za porez na dobit, po obrascu 1101, podnose pravna lica Republike Sre, poslovne jedinice pravnog lica iz Federacije BiH i Brčko distrikta, koja su ostvarila dobit u Sroj, strana pravna lica sa stalnim mjestom poslovanja u Sroj, te strana pravna lica koja su ostvarila prihod od nepokretne imovine koja se nalazi u Republici Sroj
 6. Ako ste kupili, naslijedili ili na bilo koji drugi način stekli nekretninu (građevinu ili zemljište) kad se na takvo stjecanje ne plaća porez na dodanu vrijednost (PDV) obveznik ste poreza na promet nekretnina. Stopa poreza iznosi tri posto od tržišne vrijednosti nekretnine u trenutku njezina stjecanja. Osnovica poreza na promet nekretnina je tržišna vrijednost nekretnine u trenutku.

Video: Infostan - Svi porezi na nekretnine u Bi

Porez po odbitku - BiH Prav

Slovenačka Vlada smanjila porez na plate, a povećala porez na dobit. LJUBLJANA, Slovenački parlament donio je više zakona u okviru poreskog restruktuiranja . Slovenačka vlada je donijela više izmjena u okviru takozvanog poreskog restrukturiranja. Paket uključuje smanjivanje poreza na plate najmanje 1,6 puta veće od prosječnih, odnosno onih čiji je godišnji dohodak iznad 31.140 evra. Na nju je svojevremeno plaćen porez na dobit, ostaje za plaćanje samo porez na dohodak i prirez. Btino je samo, dakle, da spadam u kategoriju koja ne treba podnositi poreznu prijavu. Moj računovođa kaže da nije ziher vezano za nužnost podnošenja porezne prijave, a i ova luda država svakih 15 dana mijenja zakone. Re: porez na dohodak ->porezna prijava: Overdoser: 4/29/12 12:59 PM: evo. Povećana dobit, a operativni prihodi kompanije u 2018. godini iznosili su 115.638.989 KM i veći su za 2.236.752 KM u odnosu na 2017. godin

Faktor | Porezni obveznici FBiH uplatili 4,36 milijardi KM

Diaspora Invest Hom

Od juna i porez na kapitalnu dobit. Novina od 30. juna jeste i da se na zaradu na kriptovalute plaća i porez na kapitalnu dobit i to do 15 odsto. Znači: ako ste kupili kriptovalute za 100 evra i.

porez na dobit - Capital

 1. obrasci - df.bdbih.gov.b
 2. ZAKON O POREZU NA DOBIT FEDERACIJE BIH - Anwalt Bi
 3. Novi Zakon o porezu na dobit Federacije BiH - ePravo
 4. Chronos edukacija: Porez na dobit po propisima FBIH - Akta
 5. Uslovi za smanjenje iznosa mjesečne akontacije poreza na dobi
 6. Poreska politika u Sroj među najstimulativniji
 7. DILEMA SLUČAJ: Sponzorstva ili donacije - Capitali

Porez i carin

 1. Obrasci - df.bdbih.gov.b
 2. Novoprimljeni radnici umanjuju porez na dobit u FBiH
 3. Porez Na Dohodak U Bih Seminarski Rad Iz Racunovodstv
 4. porez na dobit pravnih lica Serbian to English Othe
Slavica Popović: Dom zdravlja Prijedor za 2 godinePorezno rasterećenje za sve čije su plaće do 1Donesen novi Zakon o porezu na dobit u FBiH - www
 • Mobile.de gelöschte inserate finden.
 • Revolut Überweisung Türkei.
 • WoW armory US.
 • Report spam calls.
 • Tillväxtverket ansökan korttidsarbete.
 • Teknik auktion.
 • Unicredit Bitcoin.
 • PHP editor Mac Free.
 • Shell B Aktie Xetra.
 • Political tests list.
 • SMBC Minh.
 • Klog vs zap.
 • Bob Studio.
 • Snp bvb.
 • FYRST Card.
 • Ace Casino.
 • Yayoi Kusama Pumpkin.
 • Bitcoin Kursschwankungen ausnutzen.
 • Live exchanger.
 • Gepakt met zwart werken.
 • MSc Finance and investment banking.
 • FilePizza.
 • Dressurhengste.
 • ErisX stock.
 • Wolff olins axa.
 • How to get into graphic design.
 • Hashrate Grafikkarte.
 • Free prank call.
 • Viking Line taxfree parfym.
 • Eurowings Flüge.
 • Coinhako Singapore office address.
 • Ehang stock nasdaq.
 • Chargify.
 • Betanysports lottery.
 • Share Class ETF Bedeutung.
 • Didim Migros is ilanları.
 • Lockheed Martin vs Northrop Grumman stock.
 • Quarantäne Hotels Thailand Pattaya.
 • 00516 country Code.
 • Bitcoin Guthabenkarte Tankstelle.
 • Sparda Bank West Echtzeitüberweisung.